Aanplanten straatbomen

Aanplanten straatbomen

In het voorjaar van 2017 plantten we linde bomen aan beide zijden van een heraangelegde weg.
Ook dienden we hagen aan te planten en grasbermen in te zaaien.