Inzaaien grasbermen

Inzaaien grasbermen

Segers Groenaanneming is specialist in het aanleggen van grasbermen.
Zo werden we gevraagd om bij het heraanleggen van de President Kennedylaan te Kortrijk en de zijstraten de groenaanleg van dit werk te verzorgen.
Onze taak bestond erin de bodem te verbeteren en gras te zaaien in de bermen.